Awareways activeert de human firewall.

Doe nu de awareness maturity test.

“Regelmatig komt gevoelige informatie op straat terecht door menselijke fouten of onwetendheid. Medewerkers verliezen USB-sticks, vergrendelen hun laptop niet of klikken op phishingberichten. Ze zijn niet alert op de gevaren en beseffen niet hoe waardevol de informatie voor kwaadwillenden is. Privacyschendingen liggen op de loer en de Meldplicht Datalekken is onverbiddelijk.”

DE AWAREWAYS AANPAK

Hoog tijd voor bewustwording en gedrags- verandering, want met techniek alleen kom je er niet. Awareways houdt uw organisatie een spiegel voor en activeert de human firewall. Dat doen we het liefst op opvallende, uitdagende wijze. Ons security awareness programma wijst op kwetsbaarheden, benoemt oplossingen en beloont veiliger gedrag.

METEN IS WETEN

Hoe gaat uw organisatie op dit moment om met informatiebeveiliging en hoe ervaren medewerkers deze? Om dit te bepalen ontwikkelde Awareways samen met Universiteit Utrecht een wetenschappelijk onderbouwde meting. Het onderzoek toont de mate van informatiebewustzijn van medewerkers en de belangrijkste aandachtspunten voor uw organisatie. De beste start voor een security awareness training.

PSYCHOLOGIE

Bedrijfscultuur en individuele houding zijn doorslaggevend bij het gedrag van mensen op de werkvloer. Zijn de medewerkers zich bewust van hun rol bij informatiebeveiliging? Wat zijn de gangbare normen? Hoe is het voorbeeldgedrag van het management? Awareways gebruikt elementen uit de sociale psychologie om te achterhalen hoe de medewerker wordt beïnvloed en welke oplossing hierbij past.

COMMUNICATIE

Het succes van een bewustwordingscampagne hangt af van de wijze waarop we de boodschap verpakken. Awareways heeft de kennis en kunde in huis om samen met uw organisatie een passende communicatieboodschap uit te dragen. Dat kan onder meer via managementsessies, online leermodules, videoclips, apps, een communicatietoolkit of het liefst een combinatie daarvan. We verrassen de medewerkers, betrekken ze bij het doel en voeden hun intrinsieke motivatie.