REAL TIME TESTEN VAN DE SECURITY STRATEGIE

RED TEAMING IS EEN INNOVATIEVE EN STRATEGISCHE MANIER OM HET WEERSTANDSNIVEAU VAN JE ORGANISATIE IN KAART TE BRENGEN. HET MAAKT BESTAANDE RISICO’S EN NIEUWE KWETSBAARHEDEN ZICHTBAAR OM INTERNE VEILIGHEIDSPROCESSEN TE VERBETEREN EN BELEID WAAR NODIG AAN TE PASSEN.

Voor organisaties is beveiliging belangrijk, de echte waarde van deze noodzakelijke investeringen laat zich doorgaans pas zien bij incidenten. Red teaming maakt op basis van de beschikbare informatie van binnen én buiten het bedrijf realistische scenario’s die gebruikt kunnen worden om veiligheid te verbeteren alvorens die incidenten werkelijkheid worden. Veiligheidsprocessen worden door het team uitvoerig getest om risico’s in kaart te brengen en beveiligingsstrategieën daarop aan te passen.

STUUR MIJ MEER INFORMATIE

RED TEAMING BIJ

JOUW ORGANISATIE?

Red teaming is een doelgerichte strategie om de efficiëntie van beveiligingsprocessen bloot te leggen. Een blauwdruk van gaten in de digitale muur, maar ook van de instrumenten en tactieken die potentiele tegenstanders willen en kunnen gebruiken om een nieuwe bres te slaan.

 

Red Teaming in de praktijk

INTAKE

Analyse van de interne en externe situatie – waar liggen de specifieke risico’s?

STRATEGIE

Afstemmen van scenario’s, de juiste strategie en de benodigde middelen.

UITVOER

Diverse scenario’s worden uitgevoerd om het niveau van alertheid en veiligheid te testen.

RAPPORTAGE

De resultaten worden gepresenteerd en conclusies en opgeleverd in een managementrapportage.