Overzicht
Actueel
30 November 2018

Privacywetgeving: 10.000 klachten in eerste half jaar AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming, ingevoerd in 2016 maar sinds mei 2018 officieel van kracht, is inmiddels een half jaar de bepalende wetgeving op het gebied van privacy. In die eerste zes maanden heeft dat zo’n 10.000 klachten opgeleverd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De toezichthouder meldt dat consumenten met name aan de bel trekken over de schending van hun privacyrechten, bijvoorbeeld wanneer er meer gegevens van hen worden opgevraagd dan noodzakelijk of wanneer deze persoonsgegevens ongewenst doorgegeven worden aan derden.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, laat op de website weten: “Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen. Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren bij organisaties.” De volledige klachtenreportage is op de website van de AP te vinden (PDF).

Statistieken van een half jaar AVG

In totaal heeft de AP sinds 25 mei 2018 9.661 klachten ontvangen. De grootste groep klachten, 32 procent, heeft betrekking op een schending van een privacyrecht, waaronder het recht op inzage en het recht op verwijdering.

Er wordt bijvoorbeeld geen inzage verleend of er worden drempels opgeworpen als particulieren persoonsgegevens willen laten verwijderen. Veel organisaties vragen zelfs om een kopie van het identiteitsbewijs voordat zij de gegevens willen verwijderen. Dat is echter in de meeste gevallen niet volgens de regels van de wetgeving, waardoor de AP besloot de voorlichting op de website uit te breiden.

Zo’n 15 procent van de klachten heeft betrekking op organisaties die meer gegevens opvragen dan strikt noodzakelijk is voor de betreffende verwerking. Voorbeelden zijn het burgerservicenummer (BSN) bij het aanmaken van een account bij een brillenwinkel of bij aanmelding bij een rijschool.

Zakelijke dienstverleners (41 procent), de IT-sector (12 procent) en de overheid (10 procent) zijn in de meeste gevallen het onderwerp van de klacht, opgevolgd door financiële instellingen en zorginstellingen, die met ieder 9 procent de top 5 opmaken.

Een klacht indienen

Een klacht indienen bij de AP kan schriftelijk, telefonisch of via een online klachtenformulier op de website. Ongeveer twee derde van het totaal wordt via de website ingediend. De toezichthouder heeft vervolgens verschillende mogelijkheden om een klacht te behandelen en bekijkt per klacht wat de meest effectieve manier is om de overtreding te beëindigen. In de eerste zes maanden van de AVG is er vooral gefocust op het beëindigen van de mogelijke overtreding door voorlichting aan organisaties en het sturen op herstelmaatregelen.

In meer dan een derde van de gevallen heeft de AP opgetreden tegen een overtreding door een brief te versturen met normuitleg, te bemiddelen of een normoverdragend gesprek te voeren. Van de 9.666 klachten is inmiddels 56 procent behandeld en afgesloten, waaronder de telefonische klachten die naar tevredenheid zijn afgerond. 44% van de klachten is nog in behandeling. Er zijn bovendien 11 onderzoeken gestart, gebaseerd op een veelvoud aan klachten.

Een laatste interessante statistiek: De AP speelt een rol in 331 internationale klachten. Het gaat om klachten over organisaties met grensoverschrijdende activiteiten of met meerdere vestigingen binnen Europa.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.
Neem contact op
Is jouw organisatie klaar voor de AVG?

Awareways heeft een breed programma met e-learnings gefocust op de gebruikers; de medewerkers die uiteindelijk de keuze maken wat ze wel of niet met privacygevoelige informatie doen. Binnen dat aanbod van online trainingen is er specifiek voor de privacywetgeving een AVG-module ontwikkeld. Deze module is volledig op maat in te richten om ervoor te zorgen dat het kennisniveau van alle medewerkers op het juiste niveau ligt om aan de regels en verantwoordelijkheden te voldoen. Kijk voor meer informatie op awareways.com/privacy.

Dé manier om de AVG op een educatieve en inspirerende wijze op te pakken, is met de Mobile Escape Room van Awareways. Deze mobiele oplossing is ideaal voor trainingen op kantoor en is de eerste escape room in Nederland waar je de beginselen van security en privacy in een real life spel ervaart. Kijk voor meer informatie op awareways.com/escaperoom.

Kijk ook eens naar

Praktijkvoorbeelden
Een overzicht van onze praktijkvoorbeelden.
Security Awareness Engine
De spil in jouw security awareness programma.
Nulmeting
Awareness in cijfers het kan echt.