Overzicht
Actueel
24 April 2018

Awareways Mobile Escape Room klaar voor gebruik - durf jij de uitdaging aan?

Je kunt er niet omheen: security en privacyvraagstukken en de verantwoordelijkheid van jouw medewerkers om dat proces in veilige banen te leiden. Vanaf 25 mei 2018 krijg je bovendien te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een uitdaging voor veel organisaties. Daarom heeft Awareways de Mobile Escape Room gelanceerd: de eerste escape room in Nederland waar je de beginselen van security en privacy in een real life spel ervaart.

Op vrijdag 20 april organiseerde Awareways een open dag voor geïnteresseerden die kennis wilde maken met dé manier om de AVG op een educatieve en inspirerende wijze op te pakken. Uiteraard was er daarbij ook direct gelegenheid om agenda's naast elkaar te leggen en een moment in te plannen om op een eigen locatie naar keuze over deze creatieve oplossing in security awareness te beschikken. Het is niet voor niets een 'Mobile' Escape Room – ideaal voor trainingen op kantoor bijvoorbeeld.

Escape Room: proeve van bekwaamheid

De escape room van Awareways is in de basis een test van het huidige kennisniveau van medewerkers op het gebied van privacy en persoonsgegevens. Deelnemers gebruiken die kennis om zich door de verschillende uitdagingen van het spel te werken. Pas als in de laatste stap de bouwstenen van de AVG worden vrijgespeeld en op de juiste manier in elkaar worden gezet, zijn de deelnemers ‘toekomstproof’ en kunnen ze ontsnappen!

De kwaliteit en het praktisch nut van de oefening worden gegarandeerd door de multi-disciplinaire inzet van professionals uit de velden psychologie, onderwijskunde, security en communicatie. Het blijft daarom zeker niet bij een test van bestaande kennis. Een beperkt kennisniveau, een lichte noodklok op zichzelf in de aanloop naar 25 mei, kan een drempel opwerpen voor een geslaagde ontsnapping, maar er is altijd een medewerker aanwezig en bereid om tips te geven.

De escape room wil ook uitdagen om verder over deze belangrijke onderwerpen na te denken en een educatieve rol spelen in kennis en gedrag van medewerkers. Een bepalend onderdeel is daarom de debriefing achteraf, waarbij opdrachten individueel toegelicht worden en deelnemers de kans krijgen om vragen te stellen. Het geheel maakt van de Mobile Escape Room hét instrument om privacybewust werken in het algemeen en de details van de AVG in het bijzonder op een stimulerende manier voor het voetlicht te brengen.

Ontsnappen!

De opbouw van de verschillende spellen is gericht op diverse onderdelen van privacy, zoals privacybewustzijn, sterke wachtwoorden en verwerking van persoonsgegevens. Die onderdelen zijn voor alle organisaties even belangrijk en vormen de basis van de 'test' voor iedere organisatie die de uitdaging aangaat. Tegelijkertijd is er veel ruimte om de escape room op maat in te richten. Het interne wachtwoordbeleid, de bedrijfsspecifieke indeling van de vertrouwelijkheid van gegevens, puzzels die aansluiten op de dagelijkse praktijk – het kan allemaal naar wens aangepast worden.

Het uitgangspunt van de ontsnappingsuitdaging is een datalek, stap 1 is het maken van een melding. Wachtwoorden van de organisatie liggen op straat en meerdere datalekken liggen op de loer. De kennis van deelnemers wordt getoetst aan de hand van verschillende spelvormen, van woordpuzzels tot het categoriseren van iconen en het herkennen van bepalende elementen van privacyverantwoord werken.

Voor een volledig spel krijgen deelnemers 30 minuten de tijd. De escape room is ingericht op groepen van maximaal 6 personen –wat gezien de opdeling naar drie sets van drie uitdagingen ook de voorkeur heeft– maar ook voor kleinere teams is het mogelijk om zich aan de ontsnappingsuitdaging te wagen.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.
Neem contact op
Awareways Escape Room

Neem voor meer informatie contact op met Arthur Timmerman via arthur@awareways.com
www.awareways.com
| 030-2271467. Kijk ook op awareways.com/escaperoom.

Kijk ook eens naar

Praktijkvoorbeelden
Een overzicht van onze praktijkvoorbeelden.
Security Awareness Engine
De spil in jouw security awareness programma.
Nulmeting
Awareness in cijfers het kan echt.