Overzicht
Actueel
06 July 2018

6 weken AVG: 600 klachten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei ingevoerd. Sinds die datum gelden in alle EU-landen dezelfde regels voor de bescherming van van persoonsgegevens.

In de eerste 6 weken na de invoer van de Europese privacywetgeving heeft dat zo'n 600 klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgeleverd, zo schrijft de toezichthouder op de eigen website. Daarvan zijn er zo'n 400 inmiddels geanalyseerd. Het grootste gedeelte, 87 procent, betreft klachten over bedrijven, de resterende 13 procent heeft betrekking op overheidsinstanties.

Klachten bij de AP: inzage of verwijderen gegevens

Bijna een derde van de klachten heeft betrekking op het laten verwijderen van persoonsgegevens. Denk hierbij aan consumenten die hun gegevens ergens online verwijderd willen hebben, omdat ze niet langer een nieuwsbrief willen ontvangen. Ze geven aan dat niet voor elkaar te krijgen of tegenwerking te krijgen. Daarnaast zijn de klachten, die de AP allemaal in behandeling neemt, gebaseerd op verstrekking van gegevens aan derden (18 procent) of het niet mogen inzien van de eigen gegevens (5 procent).

In totaal 84 van de ontvangen klachten, ruim 20 procent van de inmiddels behandelde selectie, zijn grensoverschrijdend; een deel daarvan zal doorgezet worden naar een van de andere Europese privacytoezichthouders. De AP zal twee keer per jaar een rapportage delen. Het is op dit moment onduidelijk welk aandeel van de eerste 6 weken aan klachten gegrond wordt verklaard.

AVG: nieuwe rechten voor consumenten

Gezien de klachten bij de AP overwegend betrekking hebben op het opvragen van gegevens, lijkt de aandacht van consumenten vooral uit te gaan naar de twee nieuwe privacyrechten die onderdeel uitmaken van de AVG: het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit.

Het recht op vergetelheid betekent simpelweg dat inwoners van de EU het recht hebben om online ‘vergeten’ te worden. Dat houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als de betrokkene daarom vraagt. Het recht op dataportabiliteit gaat over overdraagbaarheid van persoonsgegevens. In het kort betekent het bijvoorbeeld dat je het recht hebt te verzoeken om de persoonsgegevens die een organisatie van je heeft te ontvangen over te dragen aan een andere leverancier van een vergelijkbare dienst. Je leest er meer over in deze blog.

Wie zich niet in zijn rechten gekend voelt, kan zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.
Neem contact op
Awareways en de privacywetgeving: AVG E-learning

Awareways heeft een breed programma met e-learnings gefocust op de gebruikers; de medewerkers die uiteindelijk de keuze maken wat ze wel of niet met privacygevoelige informatie doen. Binnen dat aanbod van online trainingen is er specifiek voor de nieuwe privacywetgeving ook een AVG-module, volledig op maat in te richten, om ervoor te zorgen dat het kennisniveau van alle medewerkers op het juiste niveau ligt om aan de regels en verantwoordelijkheden te voldoen.

Kijk ook eens naar

Praktijkvoorbeelden
Een overzicht van onze praktijkvoorbeelden.
Security Awareness Engine
De spil in jouw security awareness programma.
Nulmeting
Awareness in cijfers het kan echt.