Overzicht
Product

Nulmeting: Awareways culture scan

Informatie is ‘power’. Hoe meer zicht je hebt in de mate van informatiebewustzijn van jouw medewerkers, hoe scherper we het awareness programma kunnen insteken. De nulmeting van Awareways is een beproefde methode om informatiebewustzijn vanuit een culture scan te meten, analyseren én verhogen.

De uitkomst geeft jouw organisatie concrete actiepunten voor de toekomst.

Informatie is power

De Awareways nulmeting brengt de mate van informatiebewustzijn in kaart. Tegelijkertijd daagt het medewerkers uit om stil te staan bij het eigen kennisniveau en gedrag. Deelnemen aan het security awareness onderzoek is daarmee een awareness interventie op zich.

Het onderzoek geeft concrete resultaten, zoals:

  • de huidige staat van informatiebewustzijn;
  • inzicht in culturele aspecten, waaronder de sociale norm, relevantie en gedrag;
  • praktische speerpunten voor een security awareness vervolgprogramma.

Contact opnemenArrow

Wat kun jij verwachten?

De doorlooptijd van de nulmeting is zes weken, van voorbereiding tot presentatie aan de directie, bestuur en/of management. De vragenlijst maken we gezamenlijk op maat voor jouw organisatie, met oog voor bedrijfscultuur en -terminologie.

Onze projectmanager stemt de planning met je af, zet de vragenlijst klaar en ondersteunt bij alle communicatie.

Wat kunnen jouw medewerkers verwachten?

Alle medewerkers ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de nulmeting. Het is daarbij direct duidelijk dat deelname aan het onderzoek anoniem is. Zodoende wordt sociaal wenselijk antwoorden vermeden.

Invullen van het onderzoek duurt 8 tot maximaal 10 minuten en is uit praktische overwegingen mogelijk gemaakt voor alle mobiele devices.