Overzicht
Actueel
25 April 2018

Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA): 'Nederland digitaal veilig'

Cybersecurity is anno 2018 een belangrijk onderwerp voor de Nederlandse overheid. Dat bleek afgelopen najaar onder andere uit de Troonrede en het regeerakkoord, en in de diverse initiatieven die daaruit voortkwamen - zoals het Digital Trust Centre. Afgelopen week heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) aan de Kamer gepresenteerd, bedoeld om de volgende 'cruciale stap naar een veiliger digitaal Nederland' te zetten.

'Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren', schrijft Grapperhaus in zijn Kamerbrief. 'Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe: de dreiging vanuit beroepscriminelen is gegroeid en blijft zich verder ontwikkelen. Statelijke actoren richten zich op digitale economische en politieke spionage, en treffen voorbereidingen voor digitale sabotage. Niet alleen het aantal landen dat digitale aanvalscapaciteiten ontwikkelt neemt toe, de aanvallen worden ook steeds complexer. Daarom is veiligheid in het digitale domein voor het kabinet een topprioriteit.'

Nederlandse Cybersecurity Agenda: NCSA

Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit. Daarom is er in het regeerakkoord een structurele investering van 95 miljoen euro in cybersecurity vastgelegd. De afgelopen maanden is door verschillende departementen en in samenwerking met partijen uit de publieke en private sector, de wetenschap en de samenleving, gewerkt aan een kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda: de NCSA, een concrete invulling aan het voornemen uit het Regeerakkoord 2017-2021 ('Vertrouwen in de toekomst').

Doelstelling en ambities

De NCSA bestaat uit zeven ambities die bij moeten dragen aan de volgende doelstelling: 'Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.' Die ambities zijn:

  1. Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde.
  2. Nederland draagt bij aan internationale vrede en veiligheid in het digitale domein.
  3. Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software.
  4. Nederland beschikt over weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur.
  5. Nederland werpt door middel van cybersecurity succesvol barrières op tegen cybercrime.
  6. Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling.
  7. Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity.
Uitvoering

De uitvoering van de NCSA wordt in samenwerking met publieke en private partijen vormgegeven, op basis van een nadrukkelijk dynamisch karakter. Aan de hand van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland zal steeds gemonitord en getoetst worden of de NCSA nog optimaal toegesneden is op de actuele situatie.

Het dreigingsbeeld wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid opgesteld, en aan de Kamer aangeboden. Over de voortgang van de NCSA wordt de regering in samenhang met het dreigingsbeeld periodiek geïnformeerd, voor het eerst in 2019. In 2021 zal er een eerste overkoepelende evaluatie verricht worden. Je vindt het volledige rapport op de website van de Rijksoverheid of via deze directe downloadlink (PDF).

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.
Neem contact op
Awareways en het MKB

Awareways ziet dat veel grote bedrijven hun cybersecurity technisch goed geregeld hebben, maar dat er op het gebied van de menskant (oftewel security awareness) nog veel te winnen is. Met name MKB-bedrijven hebben op beide punten een inhaalslag te maken, waardoor deze groep erg kwetsbaar is: één op de vier organisaties krijgt met cybercrime te maken. Awareways heeft speciaal voor het mkb een awareness programma ontwikkeld. Kijk op awareways.com/aanpak voor onze effectieve aanpak of mail naar info@awareways.com om meer te weten over dat programma.

Kijk ook eens naar

Praktijkvoorbeelden
Een overzicht van onze praktijkvoorbeelden.
Security Awareness Engine
De spil in jouw security awareness programma.
Nulmeting
Awareness in cijfers het kan echt.