Overzicht
Actueel
17 July 2019
CBS: 1,2 miljoen slachtoffers van digitale criminaliteit in 2018

In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen. Vooral jongeren waren slachtoffer. Vermogensdelicten kwamen het vaakst voor. Dat meldt het CBS op basis van het vandaag verschenen onderzoek Digitale Veiligheid en Criminaliteit.

In deze blog bekijken we de belangrijkste cijfers van het nieuwe onderzoek en geven we je een aantal tips om ook in de zomerperiode veilig online te zijn - want cybercriminelen gaan niet op vakantie.

Leestijd: 3 minuten

CBS: Digitale Veiligheid en Criminaliteit

Het onderzoek naar Digitale Veiligheid en Criminaliteit is een nieuw onderzoek dat het CBS in het najaar van 2018 als pilot heeft uitgevoerd in samenwerking met de politie. Voor dit onderzoek werden honderdduizend personen benaderd, van wie ruim 38 duizend meededen.

Het onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit heeft als hoofddoel om het slachtofferschap van cybercrime onder burgers zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Anders dan in de Veiligheidsmonitor wordt in het pilotonderzoek aan respondenten eerst gevraagd of ze de afgelopen 5 jaar slachtoffer zijn geweest van online delicten. Daarna pas wordt de vraag gesteld of dit ook in de afgelopen 12 maanden het geval was. Hiermee wordt de kans op telescoping (het in de tijd ten onrechte naar voren halen van gebeurtenissen) kleiner.

Daarnaast is er gedetailleerder ingegaan op verscheidene vormen van oplichting/fraude. Ook is de vraagstelling over online aan- en verkoopfraude verbeterd. Over het hacken van computerapparatuur of accounts is meer gedetailleerde informatie verzameld. Hierdoor is een betere afbakening van het slachtofferschap van deze delictsvorm mogelijk. 

Opvallendste cijfers uit 2018

Jonge internetgebruikers van 12 tot 25 jaar waren met 12 procent het vaakst slachtoffer van digitale criminaliteit. Van de 65-plussers was nog geen 4 procent slachtoffer. Mannen waren net zo vaak slachtoffer van digitale criminaliteit als vrouwen. Mannen werden wel vaker slachtoffer van vermogensdelicten, vrouwen daarentegen vaker van interpersoonlijke incidenten.

4,6 procent was slachtoffer van een vermogensdelict, een delict waaraan de dader geld heeft verdiend. Binnen de vermogensdelicten werden internetgebruikers met 2,7 procent het vaakst slachtoffer van fraude bij online aankopen. Zij betaalden voor diensten of goederen die niet werden geleverd. Daarnaast is bij 0,5 procent geld van de rekening gehaald of zijn betalingen gedaan vanaf de rekening. Ook van Wangirifraude (een vorm van belfraude) was een half procent van de internetgebruikers slachtoffer.

Aan de slachtoffers van digitale criminaliteit is ook gevraagd of ze aangifte hebben gedaan bij de politie. De frequentie van de aangiften varieert sterk tussen de verschillende vormen. Bij aankoopfraude en bij identiteitsfraude zonder financieel verlies deed bijna een kwart van de slachtoffers aangifte. Van hacken deed minder dan 3 procent aangifte. Interpersoonlijke incidenten werden door 10 procent van de slachtoffers aangegeven bij de politie.

Wil je meer weten over onze visie of aanpak, of benieuwd naar andere informatie? Neem dan contact op met Arthur Timmerman.
Neem contact op
5 tips voor digitale voorzorgsmaatregelen - ook op vakantie

 

1. PAS OP MET OPENBARE WIFI

Versleuteling heeft surfen op het web veiliger gemaakt, maar het gebruik van openbare wifi is nog altijd niet zonder risico's. Bordjes met ‘Gratis Wi-Fi’ zijn populair, zeker in de trein, bij horeca onderweg of op je vaste flexplek buiten de deur. Wel zo handig toch? Helaas zijn die verbindingen erg onveilig: van wachtwoorden tot persoonlijke én zakelijke gegevens, de informatie op je laptop of smartphone is op een openbaar netwerk onvoldoende beveiligd.

Dat geldt ook voor openbare netwerken die wel met een wachtwoord zijn afgeschermd, zoals in die koffietent waar je een inlog bij je cappuccino krijgt. Hackers kunnen namelijk heel eenvoudig afkijken bij andere verbindingen binnen hetzelfde onbeveiligde netwerk.

Gebruik daarom altijd de internetverbinding (3G of 4G) van je telefoon, of vertrouw op een VPN-verbinding om je internetverkeer af te schermen. VPN staat voor ‘Virtual Private Network’, een privénetwerk tussen twee of meerdere apparaten. VPN-apps zorgen voor een verbinding waarbij al je internetverkeer versleuteld wordt om te voorkomen dat buitenstaanders zomaar toegang kunnen krijgen tot de informatie die je verstuurt of ontvangt. Je kunt daarmee veilig en anoniem internetten, ook op een openbare verbinding.

2. GEBRUIK STERKE WACHTWOORDEN

Lange reeksen van willekeurige karakters zijn het best, en zorg dat je nooit hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt. Aanvallen waarbij hackers gebruik maken van legers van bots om lijsten met eerder gestolen wachtwoorden tegen andere accounts uit te voeren, zijn in opmars.

3. SCHAKEL 2FA IN

Schakel twee-factor authenticatie (2FA) in. 2FA is een extra veiligheidslaagje voor je wachtwoord en vermindert het risico dat een hacker toegang krijgt tot je online accounts door aan dat wachtwoord een tweede stap toe te voegen, zoals de fysieke beschikbaarheid van je mobiele telefoon. Je wordt dan naast invoer van je wachtwoord ook gevraagd om een code die op je telefoon verschijnt. Veel van de grootste websites ter wereld hebben 2FA gemakkelijk beschikbaar gesteld vanuit de beveiligingsinstellingen van de accounts, maar dan moet je die functie wel zelf benutten. De gemakkelijkste manier om je even in te lezen en ermee aan de slag te gaan, is via de website turnon2fa.com

4. WEES VOORZICHTIG MET WAT JE POST

Social media accounts kunnen een virtuele goudmijn zijn voor hackers die je wachtwoorden willen kraken. Wees voorzichtig met het plaatsen van te veel persoonlijke gegevens. Weersta ook de neiging om op social media aan te kondigen dat je op vakantie gaat. Je wil die prachtige bestemming natuurlijk met iedereen delen, maar helaas bestaat ook de kans dat anderen meekijken en inbrekers weet krijgen van je afwezigheid.

5. BLIJF ALERT OP PHISHING

E-mails die van je bank of creditcardbedrijf lijken te zijn, kunnen afkomstig zijn van een hacker die toegang probeert te krijgen tot je account. Door te klikken op een link in een van deze e-mails kan je naar een valse website worden gestuurd die is ontworpen om aanmeldingsgegevens of financiële informatie te stelen, of kan er malware of spyware op het apparaat worden geïnstalleerd. Het is beter als je de URL van de financiële instelling rechtstreeks in de browser typt.

Kijk ook eens naar

Praktijkvoorbeelden
Een overzicht van onze praktijkvoorbeelden.
Security Awareness Engine
De spil in jouw security awareness programma.
Nulmeting
Awareness in cijfers het kan echt.